Revisorerklæring

Erklæring fra uafhængig ekspert

Masters platform er udviklet og vedligeholdt af Master International, som en gang hvert år (i april måned) indhenter en erklæring fra en uafhængig ekspert angående overholdelse af kravene til de IT-sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat i databehandleraftalen. Erklæringen bliver udarbejdet på grundlag af en anerkendt standard for sådanne revisionserklæringer. 

Du kan se revisorerklæringen her: https://www.master.dk/revisorerklaering/